BYME Interiors

ABOUT BYME

VERKOOPSTYLING

INTERIORSTYLING

INSPIRATION

Passie; drang die men niet kan weerstaan, waaraan men moet voldoen; een geval van liefde, ookwel het object daarvan... Energiek; vervuld van een krachtig en volhardend streven om een doel te bereiken; flink krachtig handelend, met energie begaafd... Creatief; scheppend; betr. hebbend op schepping: de creatieve daad van de kunstenaar...

Origineel; uit iem. zelf voortkomende, zonder navolging of afhankelijkheid van iem. of iets anders; nieuw, fris: een werk vol originele denkbeelden... Ambitieus; lust tot het vak hebben; ijverig; ambitieuze plannen... Spontaan; niet uitgelokt of door een ander teweeggebracht; een spontane hulde; vanzelf optredend...

Check it out now!

Mijn stylingproductie voor de zomer editie van de Residence.